top of page

Teisinis įspėjimas

 

Sveitainės naudojimo sąlygos

 

„Agrirepel®“, EPRD ir bet kuris ar visi surišti atstovai, įmonės, padaliniai ar dukterinės įmonės pasilieka visas teises, susijusias su šioje svetainėje pateiktu tekstu, vaizdais, logotipais, animacijomis, vaizdo turiniu, garso turiniu ir grafika bei turinio išdėstymu. šioje svetainėje. Visam turiniui taikoma autorių teisių apsauga ir kitos patentų teisės, jo negalima naudoti, kopijuoti, platinti ar modifikuoti trečiųjų šalių komerciniais tikslais. Jei nenurodyta kitaip, visi naudojami logotipai, firminiai pavadinimai, raidės ir emblemos yra teisiškai saugomi prekių ženklai ir negali būti naudojami nei reklamos tikslams, nei informacijos platinimui viešoje erdvėje be aiškaus raštiško „Agrirepel®“, EPRD ir kt. ar visiems susijusiems atstovams, įmonėms, padaliniams ar dukterinėms įmonėms.

 

„Agrirepel®“ svetainė buvo sukurta su dideliu atidumu ir atsakingumu. Tačiau „Agrirepel®“, „E.P.R.D.“ ir bet kuris ar visi susiję atstovai, įmonė, padalinys ar dukterinė įmonė neprisiima atsakomybės už pateiktos informacijos teisingumą, korektiškumą ar tikslumą. Be to, „Agrirepel®“, „E.P.R.D.“ ir bet kuris ar visi susiję atstovai, įmonė, padalinys ar dukterinė įmonė neatsako už jokią žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią dėl šios svetainės naudojimo.

 

Jei nuorodos į trečiųjų šalių svetaines buvo įtrauktos į „Agrirepel“ svetainę, jos pateikiamos tik vartotojo patogumui. „Agrirepel®“, „E.P.R.D.“ ir bet kuris ar visi susiję atstovai, įmonė, padalinys ar dukterinė įmonė neatsako už šių svetainių turinį. Be to, nuorodos į trečiųjų šalių teikėjų svetaines neturėtų būti laikomos „Agrirepel®“, EPRD ir bet kurio ar visų susijusių svetainių atstovų, bendrovių, padalinių ar dukterinių įmonių nuorodomis ar patvirtinimais, šių trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis ar interneto svetainėse teikiama informacija ar turinys. Vartotojas prisiima visišką ir išimtinę atsakomybę už naudojimąsi trečiųjų šalių svetainėmis.

 

Jokie sutartiniai santykiai ar kiti tokie santykiai tarp „Agrirepel®“, „E.P.R.D.“ ir bet kurio ar visų susijusių atstovų, bendrovės, padalinio ar dukterinės įmonės ir vartotojo neturi atsirasti dėl šios svetainės naudojimo. „Agrirepel®“, „E.P.R.D.“ ir bet kuris ar visi susiję atstovai, įmonė, padalinys ar dukterinė įmonė pasilieka teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį ir (arba) formatą arba nutraukti paslaugų teikimą.

 

Kai vartotojui siūloma įvesti asmens duomenis „Agrirepel®“ tinklalapyje, duomenų pateikimas yra visiškai savanoriškas. Bet kokie pateikti duomenys bus tvarkomi konfidencialiai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų naudojimą, spustelėkite duomenų apsaugos pranešimo nuorodą.

 

bottom of page